Milieubeleid - Duurzaamheid - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Milieubeleid

Onze principes voor de bescherming van het milieu

Met ons milieubeleid definiëren wij onze handelingsprincipes voor al onze bedrijven wat betreft de milieubescherming. Dit beleid is bindend voor alle medewerkers op al onze locaties. Wij zien de natuur en de menselijke maatschappij als onderdeel van een mondiaal

ecosysteem, dat onder alle omstandigheden in balans moet worden gehouden. Als bedrijf met winstoogmerk nemen wij onze bijzondere verantwoordelijkheid voor duurzaam behoud van de natuurlijke levensvoorwaarden op ons.

milieuverklaring

Overeenkomstig dit inzicht streven wij naar de volgende principes:

   

  • Wij handelen duurzaam, zodat ook komende generaties nog omstandigheden aantreffen zoals wij deze tegenwoordig aantreffen en verwachten.
  • Wij beschouwen de bescherming van het milieu als iets dat existentiële betekenis heeft. Het management zal deze milieurichtlijnen regelmatig op nieuwe eisen controleren, procedures tot stand brengen om deze effectief in praktijk te brengen en de daarvoor noodzakelijke middelen beschikbaar stellen.
  • Wij versterken bij alle medewerk(st)ers het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu en laten hun scherper zien waar er sprake kan zijn van mogelijke milieubelastingen door onze bedrijfsactiviteiten en onze producten.
  • Wij verplichten ons tot instandhouding van een milieumanagementsysteem en onderwerpen ons aan een voortdurende controle door onafhankelijke experts.
  • Wij reduceren ter bescherming van onze medewerkers, omwonenden, klanten en natuurlijk het milieu continu de gevaren en risico's bij productie, verkoop, gebruik, verwerking en afvoer van onze producten. Wij nemen vragen en twijfels van het publiek met betrekking tot onze bedrijfsactiviteiten serieus en reageren daar constructief op.

      

  • Wij informeren het publiek actief over de effecten die wij op het milieu kunnen hebben en over de milieuprestaties die wij hebben geleverd.
  • Wij informeren onze klanten over veilig gebruik, verwerking en afvoer van onze meubels. Wij werken voortdurend aan de uitbreiding van onze kennis over mogelijke uitwerkingen van producten, productieprocessen en hun milieu-aspecten op mens en milieu.
  • Wij verplichten onze leveranciers tot het naleven van de door ons verlangde veiligheids-, gezondheids- en milieunormen.
  • Wij gaan bewust en spaarzaam om met grondstoffen.
  • Wij vatten de wettelijke en economische bepalingen op als minimumeisen en streven op alle locaties naar een nog hogere mate van veiligheid, gezondheids- en milieubescherming.
  • Wij staan achter onze verantwoording tegenover het sociale omgeving van het bedrijf, d.w.z. tegenover de inwoners in de omgeving, tegenover onze zakenpartners en vooral tegenover onze medewerkers.

   

 

Markus Wiesner

Nieuwsbrief abonneren.

Blijf op de hoogte van actuele projecten, productinnovaties en de laatste trends!