Productieproces - Duurzaamheid - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

MILIEURELEVANTE PRODUCTIEPROCESSEN

Energiebesparende afzuiging van houtspanen 

  • Automatische aanpassing van het noodzakelijke afzuigvermogen
  • Geringer stroomverbruik (-30% komt overeen met 80 kW)
  • Geringere warmtebehoefte door 100% warmteterugwinning in de stookperiode
  • Geringere stofbelasting voor medewerkers en omgeving (0,1 mg/m³)

 

DIRECTE RECYCLING

Door middel van de in belangrijke delen van de productie gerealiseerde directe recycling kunnen het energie- en materiaalgebruik sterk worden gereduceerd en tevens het vrijkomende afval worden verminderd. Het is onderdeel van het omvangrijke milieuprogramma dat sinds het einde van de jaren '80 van de vorige eeuw een keerpunt in het milieubeleid bij Wiesner-Hager markeerde. Zo leverde bijvoorbeeld de ultrafiltratie van de lakoverspray met materiaalterugwinning bij het hout lakken besparingseffecten van zo'n 70% bij lakken en een drastische reducering van het vrijkomende verfslib op. Tevens werd er overgegaan naar milieuvriendelijke waterlaksystemen: een belangrijke stap voor het verminderen van de VOC-emissies. Metalen oppervlakken worden emissievrij voorzien van een poedercoating, ook hier wordt de overspray door het gebruik van moderne kleurwisselsystemen voor bijna 100% teruggewonnen en hergebruikt. Directe recycling aan de hand van het voorbeeld van hout lakken.

Technologieën voor het reduceren van afvalwater

  • 3-voudige cascadespoeltechniek in de metaalvoorbehandeling
  • Olieafscheiders en filtertechnologieën voor verlenging van de gebruiksduur van de behandelingsbaden
  • Moderne afvalwaterbehandelingsinstallatie met automatische monsterneming en meetwaarderegistratie

Oplosmiddelemissies van 1990 tot 2017

Efficiënt: eigen energieproductie op de vestigingsplaats van het bedrijf

Ook bij de energievoorziening zet Wiesner-Hager in op het principe van duurzaamheid. Houtafval uit de productie wordt in de energiecentrale van het bedrijf met behulp van warmtekrachtkoppeling gebruikt voor het winnen van energie. De uit biogene brandstoffen opgewekte groene stroom wordt afgegeven aan het openbare elektriciteitsnet en de afvalwarmte wordt in het bedrijf gebruikt voor verwarmings- en productiedoeleinden.

Nieuwsbrief abonneren.

Blijf op de hoogte van actuele projecten, productinnovaties en de laatste trends!